КОРМОВІ ДОБАВКИ

КОРМОВІ ДОБАВКИ — субстанції, мікроорганізми та препарати, інші, ніж кормовий матеріал та премікси, які зазвичай у чистому вигляді не використовуються як корми, а цілеспрямовано додаються до корму чи води з метою досягнення позитивного впливу на характеристики кормів або продуктів тваринного походження, досягнення позитивного впливу на колір декоративних риб або птахів, задоволення поживних потреб тварин, зменшення несприятливого впливу відходів тваринницького виробництва на навколишнє середовище, досягнення впливу на тваринницьке виробництво, продуктивність або благополуччя тварин шляхом впливу на шлункову або кишкову мікрофлору або засвоєння кормів. Для успішного ведення тваринництва і птахівництва застосовують лікувальні корми та премікси, які виявляють профілактичну дію на організм тварини (попереджують паразитарні інвазії) або покращують їх фізіологічні функції чи стан.

Лікувальні корми — будь-яка суміш ветеринарних ЛП або лікувальних преміксів та корму, які впроваджені на ринок і призначені для згодовування тваринам без попередньої обробки.

Премікси — суміші К.д. або однієї чи більше К.д. з кормами тваринного або рослинного походження або з водою, які використовуються як носії, що призначені для безпосередньої годівлі тварин.

Directive 2001/82 EC relating to veterinary medicinal products (O.J. L 311, 28.11.2001).


Інші статті автора