КОРИТНЮК Раїса Сергіївна

КОРИТНЮК Раїса Сергіївна (01.07.1940, м. Умань Черкаської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1993) кафедри фармацевтичної технології та біофармації (з 2009) НМАПО імені П.Л. Шупика.

Korutnuk_bw.tifЗакінчила Запорізький фармацевтичний інститут (1962).

Працювала: хімік-аналітик, заступник завідувача, завідувач аптеки № 36 м. Києва (1962–1965); відповідальний секретар «Фармацевтичного журналу» (1965–1967); аспірант (1967), асистент (1970), доцент (1975), професор (1993), завідувач (1994–2009), професор (з 2009) кафедри фармацевтичної технології й біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Напрямки наукових досліджень: розробка науково обґрунтованої технології ЛП для парентерального застосування.

Наукові здобутки: автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, з них 2 монографії, 1 навчальний посібник, 13 патентів, 15 методичних рекомендацій. Підготувала 1 доктора та 8 кандидатів наук.

Основні праці: Исследование в области приготовления концентрированных длительно стойких плазмозамещающих растворов (канд. дис.). — Львов, 1970; Исследование и разработка технологии кровезамещающих растворов полиионного состава с энергетическими субстратами (докт. дис.). — Х., 1992; Технология и контроль качества растворов для инъекций в аптеках. — К., 1990 (співавт.); Технологія та біофармацевтичні аспекти лікарських плівок антимікробної дії. — К., 2005 (співавт.); Фармакологічні дослідження стоматологічних лікарських плівок пролонгованої дії. — К., 2007 (співавт.); Біологічні випробування парентерального лікарського засобу «Каглутамагол» // Фармацевтичний часопис. — 2008. — № 1 (5) (співавт.); Технологічні аспекти та номенклатура інфузійних розчинів // Запор. мед. журн. — 2009. — № 2, Т. 11 (співавт.).

Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 85 років (1918–2003): Довідник / Гол. ред. проф. Б.П. Криштопа. — К., 2003.


Інші статті автора