КОРИСНА МОДЕЛЬ

КОРИСНА МОДЕЛЬ— новаторське вирішення завдання у будь-якій галузі національної економіки, на яке може бути отриманий патент. Умовою патентоспроможності К.м. є новизна та промислова застосованість. Об’єктом К.м. може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Перший у світі закон про К.м. був прийнятий у Німеччині в 1891 р. після того, як Імперський суд указав, що закон повинен захищати такі технічні рішення, які є новими і корисними для суспільства, однак не мають винахідницького рівня. К.м. охороняється у таких країнах, як Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Китай, Японія та ін. К.м. в Україні як об’єкт права промислової власності (див. Промислова власність) є порівняно новою формою захисту технологічних рішень (з 1993). Відповідно до законодавства України об’єктом К.м. може бути продукція (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб) у будь-якій сфері технології, застосування раніше відомого продукту або процесу. Результати патентно-статистичного аналізу розподілу виданих в Україні патентів на К.м. свідчать про те, що ця форма охорони набуває широкого розповсюдження в нашій державі. К.м. забезпечує можливість надання правової охорони навіть простому пристрою, процесу. Для отримання патенту на корисну модель не потрібні докази «критеріїв винахідницького рівня», як це потрібно у разі отримання патенту на винахід. Таким чином, вимоги до визнання технологічного рішення К.м. значно нижчі, ніж до винаходу. Патент на К.м. видається значно швидше, ніж на винахід. Термін дії патенту на К.м. складає 10 років з дати подання заявки до патентного відомства. Зважаючи на зростаючу роль інтелектуальної власності в сучасних умовах розвитку ринкових відносин, у перспективі слід очікувати збільшення кількості К.м. у фармації. Це буде сприяти посиленню захисту наукових розробок у галузі.

Цивільний кодекс України. Книга четверта. Право інтелектуальної власності від 16.01.2003 № 435-ІV. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика / За заг. ред. О.Д. Святоцького. — К., 1999. — Т. 3; Промислова власність / За ред. В.Л. Петрова, В.О. Жарова. — К., 1999; Гришаев С.П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в России и за рубежом. — М., 1993.


Інші статті автора