КОН’ЮНКТУРА РИНКУ

КОН’ЮНКТУРА РИНКУ— сукупність економічних умов, що складаються на ринку, за яких здійснюється процес реалізації товару. Це економічна ситуація у певний період часу. К.р. складається під впливом економічних, політичних та науково-технічних кон’юнктуротвірних умов і визначається обсягом промислового виробництва, внутрішнім товарообігом, обсягом зовнішньої торгівлі, капіталовкладеннями, цінами, патентно-ліцензійною діяльністю та ін. К.р. досліджують за допомогою показників, які дозволяють кількісно оцінити зміни, що відбуваються, визначити тенденції їх розвитку, дані про динаміку виробництва, появу нових товарів та ін. До них належать ємність ринку, ринковий попит, монополізація ринку, товарна кон’юнктура, частка ринкової участі конкурентів та ін. Кон’юнктура сучасного фармацевтичного ринку України визначається зростанням обсягів виробництва, насиченістю ринку продукцією серед вітчизняних та зарубіжних підприємств, динамічністю їх реєстраційної активності, повільним підвищенням цін на ЛП та вироби медичного призначення, низькою платоспроможністю населення, що зумовлює переважне застосування генеричних ЛП.

Економічна енциклопедія. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 2; Івін Л.М., Доменська Р.Г., Звєрєва Н.Ю. Маркетинг від «А» до «Я». — К., 1993.


Інші статті автора