КОН’ЮНКТУРА ЕКОНОМІЧНА

КОН’ЮНКТУРА ЕКОНОМІЧНА — найважливіші ознаки, показники, які характеризують поточний, перспективний стан розвитку економіки світового господарства, його окремих регіонів, країн, певної галузі або ринку товарів і послуг. Дає правильні рекомендації щодо оптимізації структури експорту та імпорту. К.е. характеризує процес відтворення в конкретних історичних умовах у всій сукупності та ринковому прояві. Основними показниками, що дозволяють кількісно і якісно оцінити зміни, які відбуваються на ринку, є: оновлення і розширення основного капіталу, обсяг випуску промислової продукції та капітального будівництва, динаміка внутрішньої і зовнішньої торгівлі, ступінь використання виробничих потужностей, величина запасів готових виробів, сировини, прибутків, курсів цінних паперів, платоспроможний попит, споживання, динаміка цін та ін. Зміна цих показників відображає динаміку формування та розвитку основних циклічних факторів. Коливання К.е. зумовлені дією численних нециклічних постійних та тимчасових факторів: науково-технічного прогресу, концентрації та спеціалізації виробництва і капіталу, мілітаризації економіки, стихійного лиха, війн, стану інформації, сезонності у виробництві та споживанні, соціальних конфліктів. Динамічність, безперервні та часто різні коливання — важливі ознаки К.е. Дослідження К.е. сприяє вирішенню завдань підвищення ефективності торгівлі та суспільного відтворення в цілому, оскільки дозволяє встановити час найбільш вигідного виходу на ринок. Дослідження К.е. містить аналіз попиту і пропозиції. Характерна особливість вивчення К.е. полягає в тому, що прогноз завжди є короткочасним — до півтора року. Створення більш тривалих прогнозів виходить за межі дослідження кон’юнктури і належить до сфери прогнозування тривалих тенденцій розвитку ринку та економіки. Стан і тенденції розвитку К.е. впливають на якісні та кількісні характеристики фармацевтичного ринку, зокрема на співвідношення попиту і пропозиції на ЛП та вироби медичного призначення, на структуру та обсяги споживання ЛП, розвиток вітчизняного виробництва, торгово-посередницької мережі, ціноутворення тощо.

Економічна енциклопедія. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 2; Івін Л.М., Доменська Р.Г., Звєрєва Н.Ю. Маркетинг від «А» до «Я». — К., 1993.


Інші статті автора