КОНЦЕРН

КОНЦЕРН (англ. concern < лат. сoncernere — розглядати) — форма статутних об’єднань підприємств різних галузей економіки, що ґрунтується на повній фінансовій залежності від одного або групи підприємств. Характерними ознаками К. є спільна власність і контроль; об’єднання підприємств відбувається найчастіше за принципом диверсифікації, коли один К. інтегрує підприємства (фірми) різних галузей економіки (промисловість, транспорт, торгівля, наукові організації, банки, страхова справа). За сучасних умов господарювання значно розширюється мережа міжнародних фармацевтичних К., таких, як «Astra-Zeneca», «Eli Lilly», «Glaxo Smith Kline Consumer», «Pfizer», «Bristol Myers» та ін.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І. та ін. Економіка підприємств. — К., 2002; Экономика предприятия / Под ред. проф. О.И. Волкова. — М., 2000.


Інші статті автора