КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ логіка розвитку маркетингу як процесу послідовного нарощування зусиль підприємства з урахуванням його потенціалу й умов бізнес-середовища. Існує п’ять основних концепцій М., які відображають еволюцію розвитку маркетингу на підприємстві. Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що споживачі надають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам. Управління підприємством зосереджується на вдосконаленні виробництва та підвищенні ефективності системи розподілу товару. Концепція вдосконалення товару передбачає, що споживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними характеристиками. Підприємство має зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару. У фармації концепція вдосконалення товару широко використовується компаніями, які виробляють генеричні ЛЗ. Удосконалення товару досягається шляхом випуску нових лікарських форм, підвищення якості та ін. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль передбачає вжиття активних заходів для збуту товару. Ця концепція реалізується також за рахунок нав’язування покупки споживачеві, при цьому задоволення його потреб є другорядною справою для продавця. Концепція маркетингу передбачає орієнтацію підприємства на задоволення потреб споживачів, для чого постійно проводяться дослідження ринку, аналіз і контроль маркетингової діяльності. Більшість великих вітчизняних фармацевтичних підприємств та іноземних фірм використовують у своїй діяльності саме концепцію маркетингу. За останні роки все більшої популярності набуває концепція соціально-етичного маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу за змістом найбільшою мірою прийнятна для фармацевтичної сфери. До того ж, принципи формування соціально-орієнтованого ринкового механізму повністю співзвучні з концепцією соціально-етичного маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає визначення потреб споживачів та їх задоволення ефективніше, ніж конкуренти, з урахуванням інтересів усіх членів суспільства (оптимізація використання обмежених природних ресурсів, без заподіяння шкоди довкіллю та ін.). Концепція передбачає збалансування трьох чинників: прибутків підприємства, споживчих потреб цільової групи, інтересів суспільства.

 Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг. — К., 2003; Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А. та ін. Фармацевтичний маркетинг /За ред. Л.А. Мороз. — Л., 2000.


Інші статті автора