ФІБРИНОЛІТИКИ

ФІБРИНОЛIТИКИ (лат. fibrinolytica < лат. fibra — волокно, нитка, фібра + грец. lytos — той, що розчиняється) — група антитромботичних препаратів, які активують фібриноліз, завдяки чому нормалізують кровопостачання та усувають гіпоксію тканин. Фібринолітична система крові забезпечує розчинення внутрішньосудинних тромбів та відкладень фібрину в тканинах і порожнинах організму. Класифікують Ф. за механізмом дії: препарати безпосередньої дії на фібриновий згусток з лізисом тромбу (фібринолізин, трипсин); препарати, які містять стрептокіназу та ін., що сприяють перетворенню неактивного профібринолізину (плазміногену) на активний фібринолізин, або плазмін (стрептоліаза, стрептодеказа, альтеплаза). Фібринолітичну активність виявляють також пірогенні препарати (пірогенал, продигіозан).

Видаль (практик). — М., 2002; Елинов Н.П., Громова Э.Г. Современные лекарственные препараты. — СПб., 2000; Руководство по медицине. Диагностика и лечение: В 2 т. / Под ред. Р. Беркоу. — М., 1997; Фармакологія / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов та ін. — К., 2001; Харкевич Д.А. Фармакология. — М., 1999.


Інші статті автора