КОНЦЕНТРУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ

КОНЦЕНТРУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ (лат. con — разом, з + centrum — центр, осередок) — згущення будь-якого розчину шляхом видалення розчинника. У фармацевтичній промисловості концентрування широко застосовується при виробництві БАР. Його можна здійснити такими способами: екстракцією, сорбцією (див. Абсорбція), осадженням, випаровуванням, дистиляцією, сублімацією, кристалізацією. Найпоширеніші у фармацевтичній промисловості випарування — видалення значної частини розчинника з розчину, в якому містяться тверді речовини, та кристалізація — видалення твердої розчиненої речовини з розчину (кристалізація з розчину) або при затвердінні речовини, яка знаходиться у розплавленому стані (кристалізація з розплаву).

Гельперин Н.И., Носов Г.А. Основы техники фракционной кристаллизации. — М., 1986; Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. — М., 1971.


Інші статті автора