КОНЦЕНТРУВАННЯ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ

КОНЦЕНТРУВАННЯ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ — процес підвищення вмісту одного чи кількох мікрокомпонентів, що визначаються, відносно вмісту макрокомпонентів. К. є частковим випадком розділення. Виділення К. в окреме поняття аналітичної хімії пов’язане з практичною важливістю цієї операції у хімічному аналізі та різним його призначенням порівняно з розділенням. Мета К. — зниження відносної чи абсолютної нижньої межі виявлення. У деяких методах зниження відносної межі досягає 2–3 порядків.

При абсолютному К. мікрокомпоненти переводять з більшого об’єму у менший. При відносному К. (збагаченні) вихідний макрокомпонент замінюють іншим, який не заважає виявленню мікрокомпонентів. Цей вид К. використовують при аналізі металів та сплавів, мінеральної сировини. Індивідуальне К. — коли виділяють один чи послідовно декілька компонентів, групове — одразу кілька компонентів. К. використовують в емісійному спектральному, рентгеноспектральному, полярографічному при визначенні кількох елементів, атомно-абсорбційному, атомно-флуоресційному, фотометричному методах аналізу. К. підвищує відтворення та правильність результатів завдяки усуненню впливу речовин, що заважають. Перехід речовин, що визначаються, у відповідне середовище при К. полегшує одержання градуювальних характеристик, збільшує кількість об’єктів, які можна аналізувати обраним методом, дає можливість використовувати однакові стандартні зразки при аналізі дуже різних за складом об’єктів. К. дозволяє виділити компонент, що визначається, з великої маси проби, яку аналізують, що зменшує похибку пробовідбору та значною мірою дозволяє усунути вплив неоднорідності зразка на результати визначення.

Найбільш поширені такі методи попереднього К.: екстракція та екстракційна хроматографія, співосадження та осадження, дистиляційні методи (відгонка, фракційне випаровування, сублімація), адсорбційна, розподільча, осаджувальна хроматографія, іонний обмін, електрохімічні методи — електроосадження, іонофорез, електродіаліз та інші методи — флотація, ультрацентрифугування, мінералізація. Способи проведення К. залежать від методу аналізу, обраного для визначення мікроелементів. Для проведення К. в деяких випадках необхідні реактиви високої чистоти у великій кількості, а іноді й спеціальна апаратура.

Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. — М., 1977; Москвин Л.Н., Царицина Л.Г. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. — Л., 1991; Pure and Applied Chemistry. — 1979. — Vol. 51.


Інші статті автора