КОНТРОЛІНГ

КОНТРОЛІНГ (англ. to control — регулювати, підпорядковувати, управляти) — сукупність рекомендацій, спрямованих на удосконалення управління виробничою системою та досягнення оперативної, тактичної й стратегічної мети підприємства; одна з важливих функцій управління і підтримки управлінських рішень, яка виводить управлінський процес на якісно новий рівень. Мета К. — формування і обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на досягнення оперативної, тактичної та стратегічної мети підприємства. Система К. дозволяє на регулярній основі проводити аналітичну роботу у сфері витрат і кінцевих фінансових результатів ФП, яка складається з: комплексної оцінки їх фінансово-господарської діяльності; перевірки якості й обґрунтованості планів, бюджетів і нормативів; об’єктивного дослідження виконання планів, бюджетів і дотримання нормативів; аналізу організаційно-технічного рівня виробництва і якості продукції; аналізу накладних витрат; аналізу витрат і фінансових результатів; обліку витрат за місцями їх виникнення; оцінки оптимальності управлінських рішень. Проведення такого комплексного аналізу дає можливість контролерам виробляти пропозиції щодо оптимізації фінансово-економічної діяльності підприємств, які вони повинні своєчасно надавати управлінцям для забезпечення його ефективного функціонування. Алгоритм втілення системи К. на ФП складається з таких етапів: проведення експертної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства; визначення пріоритетної мети і цільових показників фінансово-економічної діяльності на довгострокову перспективу на базі загальної стратегії економічного розвитку підприємства; виділення об’єктів К. залежно від визначеної економічної стратегії; організації діяльності центрів відповідальності за ознакою продукції, що випускається; організації планування (див. Планування) і бюджетування (див. Бюджетування) діяльності; створення ефективної системи мотивації; впровадження системи управлінського обліку; контролю і аналізу витрат і фінансових результатів по структурних підрозділах; розробки рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Упровадження концепції К. на ФП створює реальні умови для підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, оптимізації витрат і забезпечення доступності ЛП як одного з найважливіших пріоритетів соціальної політики держави.

Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г. и др. Контроллинг в бизнесе: Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях. — М., 1998; Контроллинг как инструмент управления предприятием /Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкина, Н.Г. Данилочкина и др. — М., 2002; Майер Э., Манн Р. Контроллинг для начинающих. — М., 1995; Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. — М., 1997.


Інші статті автора