КОНСУЛЬТАЦІЯ

КОНСУЛЬТАЦІЯ (лат. consultatio < лат. consulto — раджусь, обговорюю, піклуюсь) — одна з форм навчальних занять або порада спеціалістів з будь-якого питання, або заклад для надання медичної допомоги населенню.

К. навчальна — порада, пояснення викладача студентам з різних навчальних або наукових питань. Проводиться у формі співбесіди в разі потреби у процесі або після завершення вивчення розділу програми, з питань самостійної роботи, навчальної та виробничої практики або під час підготовки до іспитів. К. навчальна сприяє кращому засвоєнню складних питань, а також поглибленню знань і розвитку наукових інтересів. К. юридична — надання допомоги населенню з юридично-правових питань. К. міжнародна — форма міжнародних переговорів, що проводяться на різних рівнях, спрямована на узгодження політики держав у певній сфері їх відносин, вирішення конкретних проблем та забезпечення контролю за виконанням взаємних домовленостей тощо. У лікувально-профілактичних закладах, якими надається кваліфікована медична допомога, розрізняють три типи медичної К.: дитяча, що надається дітям від народження до 3 років; жіноча — проводить санітарно-просвітню роботу, здійснює профілактику та медичну допомогу жінкам під час вагітності, у післяпологовий період та при гінекологічних хворобах. Основними завданнями жіночої К. є систематичний нагляд за вагітними, починаючи з ранніх строків вагітності, своєчасне виявлення патології вагітності та надання кваліфікованої медичної допомоги щодо антенатальної охорони плода; змішана здійснює санітарно-профілактичну роботу та надає медичну допомогу дітям і жінкам.

БСЭ: В 30 т. — М., 1970. — Т. 13; Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. — К., 1997; Юридична енциклопедія: В 6 т. — К., 1998. — Т. 3.


Інші статті автора