КОНСАЛТИНГ

КОНСАЛТИНГ (англ. consulting — порада) — вид інтелектуальної діяльності, основною метою якого є підвищення професійного рівня організаційного менеджменту та ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств на основі аналізу, обґрунтування перспектив розвитку і застосування науково-технічних і організаційно-економічних інновацій у виробництво. Основні послуги, які надають К. компанії: аналітична діяльність (аналіз і оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства-клієнта, аналіз інвестиційних проектів, дослідження діяльності конкурентів, ринків збуту тощо); прогнозування на основі проведеного аналізу за необхідними напрямками діяльності підприємства-клієнта; консультаційна підтримка щодо питань зовнішнього середовища і стратегічного потенціалу підприємства-клієнта; ревізія його діяльності; безпосередня підтримка в організації управління (стратегічне планування, рішення головних проблем у різних сферах діяльності підприємства, розробка і впровадження інформаційних систем тощо). Коло питань, якими займаються К. компанії, охоплює управлінську, економічну, фінансову, інвестиційну діяльність підприємств, ведення бізнесу й оптимізацію його загального функціонування. К. компанії можуть спеціалізуватися за окремими профілями консультаційної діяльності. У сучасних умовах упровадження стандартів GMP і необхідності постійного інноваційного розвитку застосування консалтингових послуг у процесі управління ФП є досить актуальним. Спираючись на підтримку консалтингової компанії, керівництво має можливість зосередитися на вирішенні стратегічних питань розвитку фінансово-господарської діяльності ФП.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М., 2003; Вебер А.В. Knowledge-технологии в консалтинге и управлении предприятием. СПб., 2003; Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. К., 2000; Каленов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий: Подходы, методы, средства. М., 1997; Макхэм К. Управленческий консалтинг. М., 1999; Уткин Е.А. Консалтинг. М., 1998.


Інші статті автора