КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ у розробці нових фармацевтичних препаратів — все більше поширюються при використанні методів генної інженерії. Принцип генної інженерії полягає в створенні гібридних молекул ДНК (тобто цілих молекул ДНК, що складаються з фрагментів, узятих із різних організмів), подальшому включенні таких молекул в геном певних мікроорганізмів (які швидко ростуть у живильних середовищах) і отриманні білка, який відповідає структурі вставного гена. К.т. з цією метою зараз використовують для аналізу і синтезу інформаційного вмісту геномів, аналізу та моделювання процесів трансляції, прогнозування вторинної структури РНК та інших сполук, в т.ч. АФІ. Для цього використовується ціла низка пакетів прикладних програм: Entrez, mfold, BLAST, ClUSTALW, GeneFinder. Серед них найбільш універсальною є програма Entrez. Прикладом використання К.т. може бути препарат Нейропептид Семакс, створений на основі аналогів фрагмента адренокортикотропного гормону.


Інші статті автора