КОМПЛЕКСИМЕТРІЯ

КОМПЛЕКСИМЕТРІЯ — методи аналізу, що базуються на реакціях комплексоутворення з неорганічними та органічними лігандами. Найбільше значення в титриметричному аналізі має комплексоутворення іонів металів з галогенід- та псевдогалогенід-іонами (NCS, CN), а також з групою поліамінокарбонових кислот (комплексонів).

В аналітичній практиці найчастіше застосовують меркуриметричний (титрант — 0,1 М розчин Hg(NO3)2) і комплексонометричний (титрант — 0,05 М розчин трилону Б) методи аналізу.

Посыпайко В.И., Козырева Н.А., Логачова Ю.П. Химические методы анализа. — М., 1989.


Інші статті автора