КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ — відшкодування затрат, здійснених працівниками при виконанні трудових обов’язків або при переїзді на роботу в іншу місцевість. Умови та порядок відшкодування К.в., їх види встановлені КЗпП України (гл. VIIІ) та іншими законодавчими актами. До К.в. належать: добові та оплата витрат при переїзді на роботу в іншу місцевість; оплата витрат на перевезення майна, найму житлового приміщення (житла); компенсаційні надбавки працівникам, робота яких пов’язана з перебуванням у дорозі або відрядженнями, а також під час службових поїздок у межах обслуговуваних ними дільниць; працівникам, робота яких має пересувний характер (у будівництві або на польових роботах тощо); працівникам, відрядженим для монтажних і налагоджувальних робіт на строк, що не перевищує термін будівництва об’єктів. Працівникам, які використовують свої інструменти, автомобілі для потреб підприємства, установи, організації, виплачується компенсація за їх спрацювання. До К.в. належать виплати соціального забезпечення, К.в. військовослужбовцям, за невикористану відпустку.


Інші статті автора