КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ — постійно діючий спільний консультативно-дорадчий орган трудового колективу підприємства, установи, організації та власника цього підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу, який створюється згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону праці» (1992) з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Створюється К.п.о.п. за рішенням трудового колективу. К.п.о.п. складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та ін. служб підприємства відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Рішення К.п.о.п. мають рекомендаційний характер.


Інші статті автора