КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАВ

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАВ на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) — система економічно-правових відносин, які виникають між продавцем і споживачем у процесі купівлі-продажу науково-технічної продукції, винаходів, комерційних таємниць (ноу-хау) або прав на використання ОІВ на базі ліцензійної угоди. Отже, результатом процесу комерціалізації стають купівля і практичне впровадження продукту (технології) замовником, а також одержання винагороди розробником (рисунок).

Розрізняють три етапи комерціалізації, кожен з яких вирішує такі головні завдання: 1-й етап — вартісна оцінка ОІВ, пошук і відбір інвесторів-А, здатних фінансувати створення дослідно-конструкторських розробок; 2-й етап — вартісна оцінка ОІВ, пошук і відбір інвесторів-Б для фінансування створення технології виробництва ЛП; 3-й етап — вартісна оцінка ОІВ, пошук і відбір інвесторів-В, здатних інвестувати кошти в організацію серійного виробництва ЛП. Форми комерціалізації для різних об’єктів інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі та систему правового та економічного забезпечення цього процесу наведено у таблиці.

komercializaciya prav.eps

Рис. Склад робіт з комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у фармації.

64

Гришин А. Интеллектуальный источник дохода // Компаньон. — 2003. — № 8; Гудин В., Гунин В., Баранчеев В. Маркетинг на стадии коммерциализации интеллектуальных продуктов в инновационном процессе // Маркетинг. — 1999. — № 4; Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: В 4 т. — К., 1999. — Т. 4; Чеботарьов В., Цибульов П. Про методику оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності, що не поставлені на бухгалтерський облік // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 1.


Інші статті автора