КОМАРИЦЯ Йосиф Дмитрович

КОМАРИЦЯ Йосиф Дмитрович (18.03.1934, с. Сколошів Підкарпатського воєводства, Польща) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1996) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії (з 1991) Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Komarutsya_YO.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту (1958).

Працював: хімік-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії Івано-Франківського облаптекоуправління (1958); асистент (1962), доцент (1980), професор (з 1991) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: синтез та вивчення реакційної здатності азолідин-2,4-діонів, їх аналогів і конденсованих похідних та пошук серед них БАР.

Наукові здобутки: опрацював спосіб тіонування низки гетероциклічних оксосполук, що стало підґрунтям для створення нових потенційних ЛП на основі ізороданіну і тіороданіну; уперше синтезував 4-імінотіазолідон-2 і його похідні, вивчив їх перетворення, фізико-хімічні властивості й біологічну активність. Автор близько 120 наукових та навчально-методичних праць, серед них 19 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 3 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез некоторых азолидонов и исследование их реакционной способности (канд. дис.). — Львов, 1968; Синтез, превращения и биологическая активность некоторых азолидонов и их конденсированных производных (докт. дис.). — Львов, 1988; Синтез и превращения 4-тионтиазолидона-2 (изороданина) // Химия гетероцикл. соед. — 1966. — № 5 (співавт.); Превращения некоторых гетероциклических оксосоединений в их тиоаналоги // Журн. прикл. химии. — 1967. — № 6 (співавт.); Получение и свойства 4-ининотиазолидона-2 // Химия гетероцикл. соед. — 1968. — № 3 (співавт.); Конденсация 4-иминотиазолидонов-2 с ароматическими альдегидами // Химия гетероцикл. соед. — 1971. — № 3 (співавт.); Взаимодействие 4-иминотиазолидона-2 с ацетоуксусным эфиром: тиазоло [4,5-b]пиридины // Химия гетероцикл. соед. — 1989. — № 11; Organic chemistry: Навч. посібник. — Львів, 2001.

Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — К., 1997; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б. та ін. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009.


Інші статті автора