КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО — господарське товариство, в якому разом з одним або більшою кількістю учасників, що здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім майном (учасники з повною відповідальністю), є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у фонд товариства (вкладники). Якщо у К.т. беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за борги товариства. К.т. діє на підставі установчого договору. Сукупний розмір частин вкладників не повинен перевищувати 50% майна товариства, зазначеного в установчому договорі. Управління К.т. здійснюють лише учасники з повною відповідальністю. У К.т., де є тільки один учасник з повною відповідальністю, управління здійснює цей учасник самостійно. К.т., крім звичайних підстав (див. Господарські товариства), припиняє свою діяльність також у разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю. У межах К.т. організація підприємницької діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах. Внаслідок різної відповідальності засновників за результати роботи такого товариства, певних неузгодженостей у процесі визначення підприємницького ризику при прийнятті тих чи інших рішень у фармацевтичній галузі України К.т. сьогодні не мають широкого розповсюдження.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. та ін. Економіка підприємства. — К., 2002; Про господарські товариства: Закон України № 1576-XІІ від 19.09.1992 р., з доп. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49; Экономика предприятия / Под ред. О.И. Волкова. — М., 2000.


Інші статті автора