ФЕНТАНІЛ

Фентаніл (Fentanylum), N-феніл-N-[1-(2- фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід.

C22H28N2O                                               Мол. м. 336,5

Fentanylum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий порошок, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний в етанолі та метанолі. Використовують розчинний у воді фентанілу цитрат: білі гранули або білий кристалічний порошок. Розчинний у воді (1:40), етанолі (1:140), хлороформі (1:350), метанолі (1:10), малорозчинний в етері. Тпл =83–84 °С. УФ-спектр: λmax: 251 нм, 257 нм (0002111 = 13) в 0,1 М HCl, 263 нм. ІЧ-спектр, см–1: 1660, 701, 1493, 1263, 1273, 1236 (в KBr). Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції. Кількісно визначають титруванням розчином кислоти хлорної в суміші оцтовий ангідрид — метилетилкетон (1:7) (індикатор — нафтолбензол).

Фармакологічна група. N02А В03; N01А Н01 — анальгезуючі препарати центральної дії.

Фармакологічні ефекти. Виявляє сильну центральну анальгезуючу, седативну, потенцюючу дію.

Застосування. Для нейролептональгезії (премедикації) у сполученні з нейролептиками (дроперидолом). Для усунення гострого болю при інфаркті міокарда, стенокардії, інфаркті легень, ниркових та печінкових коліках, а також болю при онкологічних хворобах.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.

Опис активної речовини ФЕНТАНІЛ
за підтримки довідника лікарських препаратів "Компендіум"

Інші статті автора