КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ — вищий навчальний заклад освіти ІІ рівня акредитації, структурний підрозділ НФаУ (ІV рівня акредитації), який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, має відповідний рівень кадрового та матеріального забезпечення.

Історія навчального закладу розпочинається з 1930 р. Згідно з архівними даними в той час за адресою вул. О. Невського, 18 знаходилася профтехшкола № 4, що здійснювала підготовку фахівців з хімічних спеціальностей. З 1937 р. це — Харківський хімічний технікум, підпорядкований Наркому промисловості СРСР, що здійснював підготовку зі спеціальностей аналітика неорганічних та органічних виробництв; спеціальні хімічні виробництва. З 1946 р. на базі хімічного технікуму було засновано Харківській індустріальний технікум, який готував фахівців зі спеціальностей: промислове та громадське будівництво; виготовлення та монтаж стальних конструкцій; водопостачання та очищення промислових стоків; будівельні машини та обладнання. За період існування закладу в ньому неодноразово відбувалися структурні зміни, пов’язані з життєвою реальністю. Так, у 1955 p., відповідно до наказу Міністерства хімічної промисловості технікум змінив назву на хіміко-механічний. З цього часу починається період його перебудови і реконструкції. У 1977 р. зведено п’ятиповерховий навчально-лабораторний корпус, корпуси двох гуртожитків, спортивного комплексу, здійснено реконструкцію старого навчального корпусу. Технікум здійснював підготовку фахівців з багатьох спеціальностей: технологія лаків та фарб (з 01.09.1955 р.); контрольно-вимірювальні прилади; аналітична хімія (з 01.09.1957 р.); технологія неорганічних речовин; технологія основного органічного синтезу; обладнання хімічних заводів; технологія гуми; технологія пластмас; технологія електрохімічних виробництв; планування на підприємствах хімічної промисловості (з 01.09.1959 р.). У 1980 р. технікум підпорядковано Міністерству з виробництва мінеральних добрив, з 1982 р. почав готувати фахівців зі спеціальностей «Технологія речовин та мінеральних добрив», «Технологія хімічного волокна» та «Неметалеві покриття». Технікум здійснював підготовку як за денною, так і за заочною (з 01.09.1959 р.) та вечірньою (з 01.09.1970 р.) формами навчання й готував фахівців для 22 країн Латинської Америки, Африки, Південно-Східної Азії, Близького Сходу.

Відповідно до наказу МОЗ України (від 27.12.1991 р. № 190) технікум змінив назву на Харківський хіміко-фармацевтичний технікум та увійшов до структури Української фармацевтичної академії України. У 1997 р. згідно з постановою KM України № 526 на базі ліквідованого хіміко-фармацевтичного технікуму створюється технікум Української фармацевтичної академії. У зв’язку з наданням академії статусу Національного фармацевтичного університету (НФаУ), технікум з 01.11.2001 р. іменується як технікум НФаУ. Згідно з дозволом МОЗ України від 22.12.2004 р. № 08.01–22/3065 та наказом НФаУ від 01.01.2005 р. № 1-К технікум реорганізовано у коледж НФаУ. Ним здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, а з 2005/2006 н.р. також і за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Коледж НФаУ — єдиний ВНЗ в Україні, який готує фахівців для всього напряму «Фармація» зі спеціальностей: «Фармація» (кваліфікація — фармацевт); «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» (кваліфікація — технік-лаборант); «Виробництво фармацевтичних препаратів» (кваліфікація — технік-технолог). Освітню діяльність коледж здійснює на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

 Весь Харьков: справочное изд. — Х., 1930 (раздел «Индустриальные технические профессиональные школы»).


Інші статті автора