КОВАЛЬОВ Володимир Миколайович

КОВАЛЬОВ Володимир Миколайович (20.09.1941, м. Вовчанськ Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1986), заслужений діяч науки і техніки України (1996), завідувач кафедри фармакогнозії (з 1985) НФаУ, Почесний професор НФаУ (2015).

kovalev.tifЗакінчив Харківський фармацевтичний інститут (1969).

Працював: асистент (1969), старший викладач (1979), доцент (1980), старший науковий співробітник (1983), завідувач кафедри фармакогнозії (з 1985) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: пошук БАР природного походження, фармакогностичний аналіз, синтез аналогів природних флавоноїдів, стандартизація рослинної сировини, розроблення способів одержання ЛП.

Наукові здобутки: співавтор 12 ЛП, з яких 6 упроваджені в промислове виробництво, підручника з фармакогнозії, 18 навчальних посібників, 11 монографій, 42 винаходів, 32 авторських свідоцтв та патентів, 5 інформаційних листів, понад 600 наукових публікацій. Підготував 5 докторів та 24 кандидатів наук.

Нагороджений почесними грамотами МОЗ СРСР та Верховної Ради України, знаками «Відмінник охорони здоров’я», «Винахідник СРСР».

Основні праці: Фармакогностическое изучение некоторых видов стальника (канд. дис.). — Х., 1979; Исследование растений семейства бобовых в качестве источников биологически активных веществ и синтез их аналогов (докт. дис.). — Х., 1985; 1000 рецептов из лекарственных трав. — К., 1991 (співавт.); Фитотерапия в вашем доме. — Х., 1991 (співавт.); Загальна характеристика флавоноїдів. Лікарські рослини та сировина, що містить флавоноїдні сполуки: Навчальний посібник. — Х., 1994 (співавт.); Лекарственные растения мировой и отечественной медицины: Справочное пособие. — Х., 1995 (співавт.); Фитотерапия аллергических проявлений. — Х., 1998 (співавт.); Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Посібник з фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослин. — Х., 2001 (співавт.); Практикум по фармакогнозии: Учебное пособие. — Х., 2003 (співавт.); Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підручник. — Х., 2004 (співавт.); Фармакогнозия: Учебное пособие. — Х., 2007 (співавт.); Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини: Навчальний посібник. — Тернопіль, 2014 (співавт.).

 Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1999; Українська фармацевтична академія. 1921–1996 / В.П. Черних, І.А. Зупанець, З.М. Мнушко та ін. — Х., 1996.


Інші статті автора