КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович

КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович (08.04.1959, м. Золотоноша Черкаської обл.) — доктор хімічних наук (1993), професор (1996), завідувач кафедри управління якістю (2002—2015), завідувач науково-дослідної лабораторії з контролю якості ЛП (1995—2014), проректор з наукової роботи НФаУ(2005—2014).

5689Закінчив: Харківський хіміко-механічний технікум (1978); Харківський державний університет ім. Максима Горького (1983).

Працював: аспірант Харківського державного університету ім. Максима Горького (1983), асистент (1987), старший викладач (1989), молодший науковий співробітник (1991), інженер-хімік лабораторії та старший викладач (1993), доцент (1994), професор кафедри органічної хімії (1994), завідувач лабораторії з контролю якості ЛП (1995—2014), завідувач кафедри управління якістю (2002—2015), проректор з наукової роботи НФаУ (2005—2014); з 2015 р. — професор кафедри органічної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Напрями наукових досліджень: конструювання та синтез ансамблів гетероциклів та вивчення їх хімічних властивостей і біологічної активності.

Наукові здобутки: автор понад 400 наукових і навчально-методичних праць (серед них понад 275 — у зарубіжних виданнях), 44 патентів, 1 підручник, 4 монографії, 2 навчальних та 8 методичних посібників. Підготував одного доктора наук та 22 кандидатів наук. Брав участь у виконанні міжнародних грантів, у тому числі гранту INTAS «Синтез нового покоління протиракових засобів на основі ізофлавоноїдів» (2004–2006). Співпрацював із зарубіжними вченими з Московського державного університету, Інституту фізики АН Білорусії, фірм «Rhône-Poulenc», «Aventis Pharma», «Bayer Schering Pharma» та ін.

Нагороджений Почесною грамотою МОЗ України (2002), Почесною грамотою Верховної ради (2005), Почесною грамотою міського голови (2001).

Адміністративна та організаційна діяльність: співавтор концепції комп’ютеризації НФаУ; організував Навчально-виробничу лабораторію органічного синтезу та впровадив в її роботу сучасні методи комбінаторної хімії; організував та очолив Державну науково-дослідну лабораторію з технології та контролю якості ЛП та кафедру управління якістю; ініціював та очолював проведення щорічних Міжнародних виставок «Світ здоров’я та краси», Міжнародного конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації». Працював експертом Фармацевтичної комісії Фармакологічного комітету МОЗ України, член 2 спеціалізованих учених рад, головний редактор журналу «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації» та член редакційної колегії «Журналу органічної та фармацевтичної хімії».

Основні праці: Электронные спектры поглощения ненасыщенных соединений, производных бифениленовых гетероциклов (канд. дис.) — Х., 1987; Синтез, будова і властивості дво- та триланкових ансамблів циклів з термінальними кумариновими ланками (докт. дис). — X., 1993; Синтез, реакционная способность и биологическая активность производных 2-аминобензотиазола. — Х., 2000 (співавт.); Сучасні вимоги до організації роботи лабораторій з аналізу якості лікарських засобів. — Х., 2002 (співавт.); Основы комбинаторной органической химии: Учебник. — Х., 2003 (співавт.); Физико-химические методы анализа лекарственных средств: Учебное пособие. — Х., 2006 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Наука: Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / В.П. Черних, О.І. Тихонов, І.А. Зупанець та ін. — Х.,1998.


Інші статті автора