КОВАЛЕНКО Сергій Іванович

КОВАЛЕНКО Сергій Іванович (01.10.1962, м. Новоукраїнка Кіровоградської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2000), професор кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (з 2004).

kovalenko.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту (1985).

Працював: завідувач Новоукраїнської центральної районної аптеки № 65 Кіровоградської обл. (1985), старший лаборант (1988), асистент (1989), старший викладач (1998), доцент (2000), професор (з 2004) кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету.

Напрями наукових досліджень: спрямований пошук БАР серед синтетичних сполук та створення на їх основі ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них 17 авторських свідоцтв, 9 патентів, навчальний посібник, понад 30 методичних рекомендацій. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез, физико-химические и биологические свойства 1,4-замещенных хиназолина (канд. дис.). — Львов, 1991; Синтез, перетворення, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних хіназолону-4 та 4-амінохіназоліну (докт. дис.). — Львів, 2000; An Efficient and Convenient Synthesis of 2-Thio-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline and its Derivatives // Monatshefte fur Chemie — Chemical Monthly. — 2006. — Vol. 137, № 12 (співавт.); A new one-step synthesis of [1,2,4]triazino[2,3-c]-quinazolines // Heterocycles. — 2007. — Vol. 71, Issue 3 (співавт.); Novel Method for the Synthesis of [1,2,4]Triazino[4,3-c]quinazoline System // Synthetic Communications. — 2007. — Vol. 37 (співавт.); Антиоксидантна активність конденсованих похідних [1,2,4]-триазинонів в умовах нітрозуючого стресу // Укр. біохім. журн. — 2007. — Т. 79, № 5 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідів (6-R-4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл)алкіл(арил)-карбонових кислот // Фармац. журн. — 2007. — № 1 (співавт.); Substituted (3Н-quinazoline-4-yliden)-hydrazines in reaction with maleic acid anhydride // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2008. — Т. 6. — Вип. 4 (24) (співавт.); Естери α-(β-,γ-)-кетокарбонових кислот в реакціях з 2-R-4-гідразино-хіназолінами // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2007. — Т. 5. — Вип. 4 (20) (співавт.); [(2-R-3H-хіназолін-4-іліден)гідразоно]-α-(β-, γ-)-карбонові кислоти та їх естери в реакції амінолізу // Журн. орг. та фармац. хімії. — 2008. — Т. 6. — Вип. 1 (21) (співавт.); Особливості термолізу естерів {[2R-(3Н)-хіназолін-4-іліден]гідразоно}]-α-(β-, γ-)- карбонових кислот // Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Хімія, технологія речовин та їх застосування». — 2008. — № 622 (співавт.); Синтез, фізико-хімічні властивості та протиракова активність амідів (3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино[4,3-c]хіназолін-4-іл)оцтової кислоти // Медична хімія. — 2008. — Т. 10, № 4 (співавт.); Комплексометрія у фармацевтичному аналізі: Навч. посібник. — Вінниця, 2008 (співавт.).


Інші статті автора