КЛОН

КЛОН (грец. klon — гілка, паросток) — потомство рослинного чи тваринного організму, яке утворюється внаслідок вегетативного розмноження або шляхом нестатевого поділу клітин. Напр., у квіткових рослин К. — це особини, що розвинулися з живців, бульб тощо; у бактерій, одноклітинних грибів, водоростей — з однієї клітини — родоначальниці. Усі особи одного К. схожі з материнським організмом, відрізняються більшою генетичною спорідненістю, ніж особини, що утворилися внаслідок статевого розмноження. Виведення К. застосовують у садівництві як один із методів селекції плодово-ягідних культур. Новий метод отримання К. рослин — вирощування їх з однієї клітини з використанням клітинної культури. К. — основна одиниця обліку в генетиці мікроорганізмів. Клонування клітин застосовують в онкології, генетиці соматичних клітин тощо.

Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1; Біологічний словник. — К., 1986; Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987.


Інші статті автора