ФЕНОТЕРОЛУ ГІДРОБРОМІД

ФЕНОТЕРОЛУ ГІДРОБРОМІД (Fenoteroli hydrobromidum), (1RS)-1-(3,5-дигідроксифеніл)-2-[[(1RS)-2-(4-гідроксифеніл)-1-метилетил]аміно]етанол гідробромід.

C17H21NO4,HBr                               Мол. м. 384,3

Fenoteroli hydrobromidum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, розчинний у воді (1:10), етанолі (1:11), практично нерозчинний у хлороформі та етері. Тпл =230 °С із розкладанням. УФ-спектр: λmax = 275 нм (0002111 = 107) в 0,1 M HCl; λmax: 295 нм (0002111 = 190) в 0,1 M NaOH; ІЧ-спектр, см–1: 1605, 1510, 700, 1160, 1575, 1200 (в KBr). Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ (система розчинників: концентрований розчин аміаку — вода — метанол, вільний від альдегідів (1,5:10:90), проявник — розчин KMnO4; проводять УФ-ідентифікацію розчину препарату в 0,1 M HCl в інтервалі λ = 230–350 нм (λmax = 275 нм); проводять реакцію утворення антипіринового барвника з попереднім окисненням препарату K3[Fe(CN)6] (червоно-коричневе забарвлення); субстанція дає реакцію на броміди. Кількісно визначають зворотним тіоціанометричним титруванням (титрант — NH4NCS, індикатор — феруму (III) амонію сульфат).

Фармакологічна група. G02C A03; R03A C04; R03C C04 — адренергічні препарати для інгаляційного введення.

Фармакологічні ефекти. Чинить стимулювальну дію на β2-адренорецептори.

Застосування. Бронхіальна астма, астматичні та хронічні бронхіти, усі бронхолегеневі захворювання, що супроводжуються бронхоспазмом (емфізема легенів, пневмосклероз).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001–№ 1; European Pharmacopoeia 5.


Інші статті автора