КЛАСИФІКАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНА

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНА — розподіл твердих полідисперсних систем на фракції з частками, які мають близьку швидкість руху в потоці рідини або газу. Характер руху часток визначається співвідношенням сил гравітації (відцентрової, піднімальної), гідравлічного опору та сил механічної взаємодії часток при їх стисканні. При об’ємному вмісті твердої фази <5% рух часток вільний, при більшому — стиснутий. Апарати для проведення К.г. — класифікатори — поділяються на гравітаційні та відцентрові (за видом діючих сил). До перших належать осаджувальні камери, сепаратори; до других — гідроциклони, центрифуги, пиловловлювачі. К.г. застосовується при обробці екстрактів і маточних розчинів у фітохімічних виробництвах і середовищ хімічного та біохімічного синтезу.

Романков П.Г., Курочкина М.И. Гидромеханические процессы химической технологии. — Л., 1974; Чуєшов В.І., Зайцев О.І., Шебанова С.Т. та ін. Промислова технологія ліків: У 2 т. — Х., 1999. Т. 1.


Інші статті автора