КІЛЬКІСТЬ ЯКІСНИХ РОКІВ ЖИТТЯ

КІЛЬКІСТЬ ЯКІСНИХ РОКІВ ЖИТТЯ (QALY — quality-adjusted life years), отриманих внаслідок медичного втручання, з корекцією на високу якість життя протягом цього часу. QALY виражається числом від 1,0 до 0. Один рік якісного життя оцінюється як 1,0. Рік, прожитий з проблемами щодо стану здоров’я, оцінюється числом, меншим за 1,0. Якщо захворювання знижує якість життя вдвічі, коефіцієнт QALY становить 0,5. Необхідною умовою розрахунку QALY є оцінка якості життя (див. Якість життя). Розрахунок QALY здійснюється за формулою

QALY=N·k,

де N — кількість років майбутнього життя; k — стандартизований коефіцієнт якості життя.

Напр., хворий протягом 10 років отримує лікування, що покращує його якість життя з 0,5 до 0,6. Отже, замість п’яти QALY (10 років·0,5=5,0 без лікування) внаслідок даного лікування він має 6 QALY (10 років·0,6=6,0), тобто отримує додатково 1,0 QALY.

При використанні показника QALY для порівняння альтернативних медичних технологій приймається низка припущень: показники QALY однакові (еквіефективні) для осіб різного віку, статі, різних професій (хоча з економічної точки зору рік якісного життя працездатної людини і літньої чи інваліда неоднакові); один QALY з економічної точки зору значення невеликого збільшення років якісного життя для великої кількості людей і великого збільшення якісних років життя для невеликої кількості хворих рівнозначні (із соціальної й етичної точки зору — ні).

Воробьев П.А., Авксентьєва М.В., Юрьев А.С. и др. Клинико-экономический анализ (оценка, выбор медицинских технологий и управление качеством медицинской помощи). — М., 2004; Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. — СПб.; М., 2002; Прикладная фармакоэкономика / Под ред. В.И. Петрова. − М., 2005; The WHOQOL Group. The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization // Soc Sci Med. — 1995. — № 41.


Інші статті автора