КИСЛОТА БЕНЗОЙНА

КИСЛОТА БЕНЗОЙНА (ДФУ) Acidum benzoicum (PhEur), Benzoic acid (BP, USP, JP, CAS №65–85–0), Benzenecarboxylic acid, benzeneformic acid, E 210, phenylcarboxylic acid — безкольорова кристалічна речовина.

C7H6O2 або (C6H5COOH),                                                мол. м. 122,12

Kislota_benzojnaja.ai

Найчастіше К.б. отримують шляхом хімічного синтезу. Це може бути рідкофазне окиснення толуолу за наявності каталізатора кобальту й тиску (вихід продукту становить 90%). К.б. може бути отримана з бензотрихлориду (вихід — 75–80%). Сировиною для отримання К.б. може служити також фталевий ангідрид, який за наявності хрому та двонатрієвих фталатів дає вихід продукту близько 85%. Отриманий продукт очищають перегонкою або перекристалізацією.

К.б. має такі властивості: рН 2,8 (насичений водний розчин при 25 0С); антибактеріальні властивості, які залежать від рН розчину, виявляє тільки недисоційована К.б. Найбільшу активність виявляє при зниженні рН <4,5 і майже втрачає свою активність при рН >5,0. Має бактеріостатичну дію проти більшості різновидів грампозитивних бактерій (активна концентрація 100 мг/мл) та майже не виявляє активності проти грамнегативних бактерій (активна концентрація 1600 мг/мл). Виявляє помітну дію проти дріжджів. Фунгіцидна активність її посилюється за наявності пропіленгліколю.

К.б. та її солі широко застосовують у фармацевтичній харчовій промисловості та косметиці як консервант (таблиця). Найбільшу антибактеріальну активність виявляє при рН 2,5–4,5. У деяких фармацевтичних мазях К.б. застосовують як протигрибковий інгредієнт (К.б. 6% та саліцилової кислоти 3%). К.б. є одним з важливих прекурсорів для синтезу багатьох органічних речовин.

Таблиця. Застосування кислоти бензойної у фармації та косметиці

Застосування Концентрація,%
Оральні розчини 0,01–0,1
Оральні суспензії 0,1
Оральні сиропи 0,15
Дерматологічні препарати 0,1–0,2
Вагінальні препарати 0,1–0,2

При роботі з К.б. можуть виникнути подразнення дихальних шляхів (кашель та біль у горлі). При внутрішньому застосуванні можуть відмічати біль у животі, горлі, нудота та блювання. При контакті зі шкірою та потраплянні в очі викликає подразнення з почервонінням та болем.

К.б. зберігають у добре закупореній тарі при температурі 2–40 оС, далеко від нагрівальних пристроїв (легкозаймиста) та окиснюючих матеріалів.

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Hurwitz S.J, McCarth T.J. The effect of pH and concentration on the rates of kill of benzoic acid solutions agents E. coli. // J Clin Pharm Ther. — 1987.


Інші статті автора