КАТАЛОГ

КАТАЛОГ (грец. katálogos — перелік, список) — систематичний перелік наявних предметів, товарів, послуг, підібраних за певною ознакою. К. може бути представлений у вигляді нормативного виробничо-практичного, довідкового чи рекламного видання. К. бувають таких видів: виставки, музейний, номенклатурний, промисловий, бібліотечний тощо. К. виставки або музейний — це список, перелік книжок, рукописів, картин тощо, складений у такому порядку, щоб полегшити їх пошук. Промислові К. містять перелік промислової продукції, напр., К. технологічного обладнання хіміко-фармацевтичної промисловості. Номенклатурні К. містять перелік основних технічних характеристик номенклатури промислової серійної продукції, випущеної в певний час, напр., К. медичних інструментів. К. бібліотечний — перелік документів, які містяться у фонді бібліотеки, складений за певним принципом, що розкриває склад чи зміст бібліотечних фондів. К. бібліотеки відображає колекції документів, установлює чіткий порядок розміщення книг на полицях, відтворює профіль колекції фонду бібліотеки й одночасно виконує інформаційну та довідкову функції. За призначенням бібліотечний К. може бути читацьким (носить довідково-рекомендаційний характер) та службовим. Залежно від групування матеріалів К. бувають систематичні, предметні, алфавітні та ін. За формою вони можуть бути картковими (складені на стандартних картках), друкованими (у вигляді книг), блоккартковими (у вигляді блокнота чи альбому з аркушами, що вільно вставляються), електронними (каталоги, складені у формі, що читається ЕОМ).

ДСТУ 3017–95 Видання. Основні терміни. Терміни та визначення 01.01.96; Тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В.С. Калашникова. — Х., 2005; Библиотечное дело: Терминологический словарь / Сост.: И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. — М., 1986.


Інші статті автора