КАРВЕДІЛОЛ

КАРВЕДІЛÓЛ (Carvedilolum), (2RS)-1-(9Н-карбазол-4-ілокси)-3-[[2-(2-метоксифенокси)етил] аміно]пропан-2-ол.

С24Н26N2O4                                             Мол. м. 406,5

Carvedilolum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, розведених кислотах, важкорозчинний у спирті. Має поліморфізм. Зберігають в щільно закупореному контейнері.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції. Кількісно визначають ацидиметрично в середовищі льодяної оцтової кислоти з потенціометричним фіксуванням точки еквівалентності.

Фармакологічна група. C07A G02 — поєднані блокатори α- і β-адренорецепторів.

Фармакологічні ефекти. Комбінований α1— і неселективний блокатор β-адренорецепторів без внутрішньої симпатоміметичної активності. Співвідношення α1— і β-адреноблокувальної активності становить 1:100. Має антиоксидантні властивості і помірно виражену антагоністичну активність відносно іонів кальцію. При тривалому застосуванні чинить позитивний вплив на ліпідний спектр сироватки крові, не змінює рівень глюкози в крові. Зменшує гіпертрофію лівого шлуночка.

Застосування. Артеріальна гіпертензія; стенокардія; кардіоміопатія; хронічна серцева недостатність; профілактика інфаркту міокарда.

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; European Pharmacopoeia 5; The Merk index: Аn Encyclopedia of chemicals, drиgs and biological / 13 Ed, NI, 2001.


Інші статті автора