КАЛЬЧЕНКО Віталій Іванович

КАЛЬЧЕНКО Віталій Іванович (17.08.1948, м. Ворожба Сумської обл.) — доктор хімічних наук (1995), професор (1999), член-кореспондент НАН України (2006), завідувач відділу хімії фосфоранів (з 1998), заступник директора (від 2007) Інституту органічної хімії НАН України.

Kalchenko.tifЗакінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту (1973).

Працював: інженер, аспірант (1973–1978), молодший, старший, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії (1978–1998), завідувач відділу (з 1998), заступник директора (з 2007) Інституту органічної хімії НАН України.

Напрямки наукових досліджень: молекулярний дизайн, синтез та вивчення супрамолекулярних взаємодій макроциклічних сполук з біомолекулами.

Наукові здобутки: створення каліксаренів, які з рекордною ефективністю та (стерео)селективністю інгібують лужні фосфатази та впливають на транспорт кальцію в гладких м’язах, що відкриває шляхи для створення нових типів протипухлинних та серцево-судинних ЛП. Розроблення та впровадження технології субстанції протипухлинного ЛП Мієлосан. Автор 10 наукових оглядів та понад 200 статей у вітчизняних та міжнародних журналах, 25 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 2 докторів та 9 кандидатів наук.

В.І. Кальченко — член Американського хімічного товариства, член редколегій «Журналу органічної та фармацевтичної хімії», «Chemistry An Indian Journal», «The Open Organic Chemistry Journal».

Основні праці: Каліксарени. Перспективи медико-біологічного застосування // Журн. орган. та фармац. хімії. — 2005. — № 3 (співавт.); Вплив каліксаренфосфонових кислот на Nа++-АТР-азну активність у плазматичній мембрані гладеньком’язових клітин // Український біохім. журн. — 2006. — № 78; Calix[4]arene methylenebisphopshonic acids as calf intestine phosphatase inhibitors // Org. Biomol. Chem. — 2004. — № 2 (співавт.); Calix[4]arenesulfonylamidines. Synthesis, structure and influence on Mg2+, ATP-dependent calcium pumps // Tetrahedron Letters. — 2005. — № 46 (співавт.); Calix[4]arene α-Aminophosphonic Acids: Asymmetric synthesis and enantioselective inhibition of alkaline phosphatases // Organic Letters. — 2006. — № 8 (співавт.); Phosphorylated calixarenes as receptors of L-amino acids and dipeptides: calorimetric determination of Gibbs energy, enthalpy and entropy of complexation // Supramolecular Chemistry. — 2006. — № 18 (співавт.); Phosphorus-containing chiral macrocycles (Review) // Current Organic Chemistry. — 2006. — № 10 (співавт.); N-Linked-peptidocalix[4]arene as enantioselective receptors for amino acid derivatives // J. Org.Chem. — 2007. — № 72 (співавт.); Calixarene receptors of environmentally hazardous and bio-relevant molecules and ions // IUPAC. — 2008. — № 80; Calix[4]arene N-chalconeamides: synthesis and influence on Mg2+, АТP-dependent Са2+ accumulation in the smooth muscle subcellular structures // J. Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. — 2008. — № 60 (співавт.).

Інститут органічної хімії НАН України. 70 років. — К., 2009; Академперіодика // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 8.