КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ засобів вимірювання — сукупність операцій, що виконуються з метою визначення і підтвердження дійсних значень характеристик і придатності їх до застосування. К. як засоби вимірювань не підлягають державному метрологічному контролю і нагляду. Для передачі розмірів одиниць фізичних величин (від державного еталону робочим засобам вимірювання) створена система еталонів. Передача одиниць здійснюється шляхом перевірки чи К. засобів вимірювання. На відміну від перевірки, яку здійснюють органи державної метрологічної служби, К. може проводитися будь-якою метрологічною службою (чи фізичною особою) за наявності належних умов для кваліфікованого виконання цієї роботи. К. підлягають всі робочі засоби вимірювання (заходи, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні прилади, вимірювальні системи, вимірювальне обладнання), що використовують в процесі виробництва і контролю якості ЛП. Допускається застосування чотирьох методів К. засобів вимірювання: безпосереднє звірення з еталоном; звірення за допомогою компаратора (приладу порівняння); прямі вимірювання величини; непрямі вимірювання величини. Однією з основних операцій у процесі виготовлення ЛП є дозування. Найчастіше застосовують такі методи дозування, як відважування і відмірювання за об’ємом і краплями. Мірний посуд калібрують на виливання — мірні циліндри, бюретки або піпетки або на вливання — мірні колби. При К. на виливання з посуду повинен витікати номінальний об’єм рідини, а при К. на вливання — міститись номінальний об’єм рідини. Об’єм, якість скла, а також умови К. мірного посуду встановлюються Держстандартом України. Дозування рідини в малих об’ємах можна проводити краплями. Для цього використовується стандартний краплемір, який у разі необхідності можна замінити піпеткою, відкаліброваною за відповідною рідиною. К. нестандартного краплеміра проводять двома способами: за масою — шляхом п’ятикратного відваження 20 крапель відповідної рідини; за об’ємом — шляхом п’ятикратного відмірювання 3 мл рідини краплями. Потім визначають співвідношення між масою нестандартних і стандартних крапель і коефіцієнт перерахунку (КП). Визначений коефіцієнт наносять на штанглас і використовують для перерахунку кількості крапель за стандартним краплеміром на нестандартні краплі. Напр., якщо у рецепті прописано 20 стандартних крапель 0,1% розчину гідрохлориду, КП = 28 нестандартних крапель: 25 стандартних крапель = 1,1; у цьому разі нестандартних крапель відміряти 20·1,1 = 22 краплі.

Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. — М., 1999; Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. — Х., 1995; Стандартизация и управление качеством продукции / В.А. Швандар, В.П. Панов, С.Т. Купряков и др.; Под ред. В.А. Швандара. — М., 2000.


Інші статті автора