КАДАСТР

КАДАСТР (фр. cadastre — аркуш, реєстр) — систематизований збірник даних, що містять якісний і кількісний опис явищ або об’єктів з їх еколого-економічною оцінкою. Містить фізико-географічну характеристику, класифікацію, дані про динаміку, ступінь вивченості, еколого-соціально-економічну оцінку з додаванням картографічних та статистичних матеріалів. Може містити рекомендації з використання об’єктів або явищ, пропозиції щодо заходів їх охорони, вказівки на необхідність подальших досліджень та інші дані. На сьогодні існують або розробляються такі види К.: біолого-економічний, водний, детеріораційний, земельний, лісовий, промисловий, фауністичний, флористичний, еколого-економічний тощо. К. біолого-економічний — це комплекс документально зафіксованої інформації про наявність біологічних ресурсів, форми і можливості їх використання з господарською метою без підриву ресурсного потенціалу. К. водний — зведення відомостей про води регіону або басейну (морів, озер, болот, льодовиків) та підземні води тощо. К. детеріораційний — зведення відомостей про погіршення стану навколишнього середовища (забруднення повітря, води, ґрунтів, пошкодження рослинності тощо) з урахуванням усіх джерел забруднення, ступеня їх участі в погіршенні стану середовища, кумулятивної та енергетичної взаємодії, метеорологічного, гідрологічного фонів розповсюдження забруднень, форм та інтенсивності впливу на природне середовище і людину. К. земельний — зведення відомостей про землі як ґрунти різноманітного типу, придатні або непридатні для культивації, будівництва та інших форм використання. К. лісовий — зведення даних про ліси, їх пряме та побічне промислове використання, вивченість та інші показники. К. промисловий — зведення даних про об’єкти, що складають промислові ресурси. К. фауністичний — зведення відомостей про тваринний світ певної території. К. флористичний — зведення даних про рослинність певної території. К. еколого-економічний — систематизоване зведення відомостей про природно-ресурсний потенціал територій.

Словник нормативних термінів і визначень у галузі охорони і використання вод. / За ред. В.Р. Лозанського. — Х., 1992; Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справ. — М., 1990.


Інші статті автора