ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА (лат. infra — нижче, structura — розміщення) — комплекс цехів, господарств і служб, які мають допоміжний характер і забезпечують умови нормальної роботи в цілому. І.п. поділяють на виробничу та соціальну. До виробничої І.п. належить сукупність підрозділів ФП, які не беруть безпосередньої участі у виробництві ЛП і виробів медичного призначення, але створюють умови для безупинної роботи основних виробничих цехів. До складу виробничої І.п. належать: допоміжні та обслуговуючі цехи (ремонтний, транспортний, енергетичний) та складське господарство, комунікаційні мережі, засоби збору та обробки інформації, природоохоронні споруди. Особливістю функціонування виробничої І.п. є те, що результатом її діяльності є послуга виробничого характеру, її продукція не існує самостійно. Соціальна І.п. забезпечує задоволення соціально-побутових і культурних потреб працівників ФП (їдальні, поліклініки, лікарні, профілакторії, дитячі садки, школи, заклади відпочинку, житлово-комунальні господарства). Недоліками розвитку І.п. є роздрібненість допоміжних і обслуговуючих служб, низький рівень їх специфікації, механізації, автоматизації та продуктивності праці.

Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента. — М., 2002; Гэлловэй Лес. Операционный менеджмент. — СПб., 2001; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Економіка, організація та планування хіміко-фармацевтичного виробництва. — Х., 2004; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Зверєва К.Ю. Організація виробництва. — Х., 2006; Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горобцев и др. / Под ред. С.Д. Ильенковой. — М., 2001; David Boddy, Robert Ration. Management An introduction. Prentice — Hall Europe. London, New York, Sydney, Tokyo, Paris, 1998.


Інші статті автора