ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР — сукупність банків і баз даних, технологій їх супроводження та використання, інформаційних телекомунікаційних систем, що функціонують на основі загальних принципів і забезпечують інформаційну взаємодію організацій та громадян. Основними компонентами І.п. є інформаційні ресурси, засоби інформаційної взаємодії та інформаційна інфраструктура. У наш час актуальним є створення єдиної інформаційної системи України в галузі забезпечення населення ЛЗ. Для успішного створення єдиного І.п. фармацевтичного ринку України головні компоненти вже є або розробляються. Це електронні реєстри зареєстрованих ЛП, виробів медичного призначення та імунобіологічних препаратів, бази даних АНД, інструкцій щодо медичного застосування, бази даних по фальсифікованих і субстандартних серіях ЛП, виявлених державними уповноваженими орагнами з контролю якості та обігу ліків тощо. Нестача інформації змушує всіх учасників фармацевтичного ринку створювати інформаційні системи «для внутрішнього користування». Усі вони по-різному організовані, інформація надається у різних формах. Існує кілька відомчих та позавідомчих систем, у т.ч. система обліку даних між інспекціями з контролю якості ЛП регіонального і державного рівня, інформаційні системи великих фірм з виробництва та оптової торгівлі ЛП. У багатьох містах створені інформаційно-довідкові та пошукові системи з наявності ліків в аптеках. Найсучаснішим завданням усіх існуючих інформаційних систем у фармації є сумісність даних. Основними вимогами до цих баз даних мають бути: вірогідність, сумісність, офіційний статус, швидкість отримання інформації. За кордоном постійно збільшується кількість баз даних з відображенням фармацевтичної інформації. До них є широкий доступ за телефоном, факсом, на електронних носіях, електронною поштою, у мережі Інтернет. Напр., база даних «Toxline» містить інформацію про отруєння, є інші бази даних з різноманітною інформацією про ЛП. Найбільш повною й доступною з тих, що є в інтернеті, — є база даних «Кокрейн коллаборейшн». Вона підтримується міжнародною некомерційною організацією, містить різноманітну інформацію із систематичних оглядів і посилання на інші, в основному англомовні, сайти, що містять інформацію Кокранівського співробітництва. Інформація надається безкоштовно.

Закон України «Про лікарські засоби» від 4.04.1996 р. № 123/96–ВР; Наказ МОЗ України «Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів» від 10.06.1997 р. № 177; Наказ МОЗ України «Про затвердження вимог до інформації про застосування лікарського засобу» від 03.05.2001 р. та доповнення до нього від 01.11.2001 р. № 442; Шараева М.Л. Система фармаконадзора в Украине: требования цивилизованного фармацевтического рынка // Провизор. — 2004. — № 7.


Інші статті автора