ІНФЕКЦІЯ

ІНФЕКЦІЯ (інфекційний процес) (лат. infectio — зараження) — сукупність патологічних, адаптаційно-пристосувальних і репаративних реакцій організму, що виникають у результаті його конкурентної взаємодії з патогенними і за певних умов умовно-патогенними вірусами, бактеріями і грибами. Аналогічне явище щодо протозоея і метазоея називається інвазією. Виникнення, перебіг і результат І. визначається 3 групами факторів: кількістю і якістю мікроба-збудника, ступенем сприйнятливості макроорганізму-хазяїна і факторами навколишнього середовища, де відбувається зустріч збудника з хазяїном. Причому, якщо збудник і хазяїн є безпосередніми учасниками І., то навколишнє середовище діє на І. опосередковано, знижуючи або підвищуючи сприйнятливість хазяїна або знижуючи чи підвищуючи інфікуючу дозу, і вірулентність збудника. Роль окремих учасників І. різна залежно від нозологічної форми і періоду І. І. належать до універсальних біологічних явищ: вона зустрічається на всіх рівнях і в усіх форм органічної матерії. Прояви І. складні та різноманітні. Виділяють такі види і форми І. залежно від: хазяїна — І. людей, тварин, рослин, грибів, бактерій; збудника — бактерійні, вірусні та грибкові (мікози); тяжкості — мікробоносійство, безсимптомна І., інфекційні хвороби (див. Інфекційні хвороби); поширення процесу — локальна епісоматична, локальна ендосоматична, темна і загальна (генералізована); тривалості перебігу — гостра, підгостра, первинно-хронічна, вторинно-хронічна і повільна; механізму виникнення — екзогенна, ендогенна, аутоінфекція; кількості збудників — моноінфекція і змішана; місця інфікування — позалікарняна, лікарняна, природно-осередкова та ін. Мікробіологічні методи дозволяють установити збудника І., його властивості, масовість розповсюдження, ступінь сприйнятливості хазяїна, місце локалізації мікробного вогнища, шлях потрапляння, масивність і тривалість виділення збудника в навколишнє середовище та інші параметри, важливі для практичних цілей.

Борисов Л.Б., Фрейдлин И.С. Краткий справочник микробиологических терминов. — Л., 1975; БСЭ. — М., 1971. — Т. 10; СЭС. — М., 1980.


Інші статті автора