ІНТЕРНАТУРА

IНТЕРНАТУРА (лат. internatus — народжений, вирощений поміж) — обов’язкова форма пiслядипломної спеціалізації випускників вищих фармацевтичних і медичних закладів освіти. Регламентується Положенням про спецiалiзацiю (інтернатуру) випускників вищих закладів освіти III–IV рiвнiв акредитацiї, затвердженим МОЗ України 24.09.1996 р. Основним завданням I. є набуття молодими спецiалiстами галузi практичних навичок, пiдвищення їх готовності до самостійної професійної дiяльностi. За результатами атестації інтернів Державна атестаційна комісія, що створюється наказом МОЗ України, присвоює їм звання провiзора — спеціаліста фармацевтичної галузі з врученням відповідного сертифіката.

Юридична енциклопедія. — К., 1999. — Т. 2.