ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ. Першим періодичним виданням, присвяченим питанням фармації, був «Русский фармацевтический ежегодник», який видавався у м. Дерпті (Тарту) з 1803 по 1808 р. З 1819 р. видавався «Медико-фармацевтический журнал». У 1820–1822 рр. у м. Вільно медичним товариством видавалися «Вилленские фармацевтические записки». Першим фармацевтичним журналом в Україні вважається «Журнал аптекарського товариства», який виходив у Львові німецькою мовою, починаючи з 1871 р. Наприкінці XIX та початку XX ст. найбільш значущими фармацевтичними виданнями були: «Фармацевтический журнал» (1864–1866, 1879–1917 рр. — СПб.); «Фармацевт» — науково-спеціальний журнал (1893–1907 рр. — М.); «Фармацевтический вестник» (1897–1906 рр. — М.); «Фармацевт-практик» — науково-популярний та станово-побутовий журнал (1893–1917 рр. — М.). На фоні загострення внутрішньополітичної та соціальної ситуації у Росії фармацевтичні видання відбивали інтереси окремих груп аптечних працівників. Напр., «Фармацевтический журнал» виражав прагнення власників аптек, а «Жизнь фармацевта» і «Труд фармацевта» (1907–1909 рр. — М.) відстоювали права найманих службовців. На початку ХХ ст. в Україні видавалися такі фармацевтичні журнали: «Жизнь фармацевта» (1909–1911 рр. — К.); «Всероссийский фармацевтический вестник» (1912–1913 рр. — К.); «Южный фармацевтический вестник» (1914 р. — Одеса). У радянський період МОЗ УРСР видає українською мовою «Фармацевтичний журнал» (з 1928 по 1935 р. — Х.; з 1936 по 1941 р. — К.); з 1956 р. видання журналу поновлюється. Найбільш значущими фармацевтичними виданнями всесоюзного значення вважалися також «Аптечное дело» — науково-практичний журнал МОЗ СРСР (1940–1941; 1952–1967 рр.), який з 1967 р. під назвою «Фармация» видається як науково-практичний журнал МОЗ СРСР та Всесоюзного наукового товариства фармацевтів; «Химико-фармацевтический журнал» (з 1966 р. — М.).

Сьогодні видаються науково-практичні журнали, які висвітлюють пріоритетні наукові дослідження та кращий досвід практичних досягнень фармацевтичної галузі за певними напрямками: «Фармаком» (з 1992 р. ДНЦЛЗ, Харків), «Вісник фармації» (з 1993 р.), «Еженедельник АПТЕКА» (з 1995 р., Київ); «Клінічна фармація (з 1997 р.) та «Фізіологічно активні речовини» (1966–2003 рр.; з 2004 р. «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» (НФаУ, Харків); спеціалізоване інформаційне видання «Ліки України» (з 1996 р., Київ); журнал для працівників фармації «Провізор» (з 1996 р., Харків) з додатками «Дайджест», «Юридические аспекты в фармации» (з 1997 р.) та «Микстура» (з 2001 р.); «Аптека Галицька» (з 1999 р., Львів); «Фармацевт-практик» (1893–1917 рр., відроджений у 2003 р., Київ); «Косметологія і аромологія» (з 2006 р., Харків); «Аптечный аудит» (з 2007 р., Харків) та ін. Цей перелік фармацевтичних видань дозволяє координувати всі аспекти фармацевтичної діяльності та надавати фахівцям інформацію щодо реального стану справ у галузі.

Перцев И.М., Сало Д.П., Христенко Л.А. Научная информация по фармации, её поиск и использование. — К., 1980; Тертышный А.Г. К истории фармацевтической печати в России / Аптечное дело. — 1965. — т. 14, № 4.


Інші статті автора