ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ (ІПКСФ) був створений у 1993 р. на базі ліквідованих факультетів удосконалення провізорів Української фармацевтичної академії (див. Факультет удосконалення провізорів) і фармацевтичного факультету Харківського інституту удосконалення лікарів. Першим директором інституту був призначений професор В.М. Толочко, а з 2002 р. цю посаду обіймає проф. О.Ф. Пімінов. Деканат очолив доцент Д.Л. Великий. ІПКСФ є одним із структурних підрозділів НФаУ, який здійснює післядипломну підготовку спеціалістів фармацевтичної галузі, а також професорсько-викладацького складу, займається підготовкою кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура). За час роботи ІПКСФ післядипломну підготовку пройшли понад 30 тис. слухачів. Інститут має у своєму розпорядженні сучасну навчально-методичну і матеріальну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення навчального процесу на необхідному рівні. ІПКСФ сьогодні має 2 факультети та 7 кафедр (управління та економіки фармації, фармацевтичної технології, якості, стандартизації і сертифікації ліків, судової фармації, педагогіки і психології; клінічної фармакології і фізіотерапії, промислової фармації та економіки), а також відділ автоматизованих систем управління, які здійснюють усі види післядипломної підготовки спеціалістів з урахуванням потреби практичної фармації: підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу (працівників медичних і фармацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації), включаючи психолого-діагностичне, науково-методичне консультування; проведення науково-дослідних робіт з метою вирішення проблем фармації і післядипломної системи підготовки спеціалістів; удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації спеціалістів з урахуванням сучасного стану фармацевтичної науки і практики, а також перспектив їх розвитку; узагальнення досвіду в системі післядипломної підготовки. Використовують такі форми удосконалення: передатестаційна підготовка з усіх фармацевтичних спеціальностей (тривалість навчання 156 год); тематичне удосконалення (тривалість навчання 156 год); спеціалізація (інтернатура) для випускників фармацевтичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації (тривалість навчання 312 год); спеціалізація, первинне і повторне підвищення кваліфікації викладачів; докторантура, аспірантура, магістратура. Інститут пропонує більше 60 спеціалізацій (термін навчання 72 і 156 год): організаційно-економічні, технологічні, хімічні, психолого-педагогічні, інформаційно-технологічні, з клінічної фармації, фармакогнозії, фітотерапії, гомеопатії, з питань судової фармації, належної виробничої практики. Контингент слухачів: керівники аптечних установ і ФП, провізори, провізори-аналітики, клінічні провізори, провізори-косметологи, фармацевти, провізори-інтерни, магістранти, викладачі та співробітники навчальних закладів, методисти, сімейні психологи, програмісти, юристи, бухгалтери, економісти, техніки-технологи, лаборанти, інші фахівці фармацевтичної галузі.

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації: крізь призму часу / За ред. В.П. Черних. — Х., 2004; Українська фармацевтична академія. 1921–1996 / В.П. Черних, І.А. Зупанець, З.М. Мнушко та ін. — Х., 1996.


Інші статті автора