ІНДЕКС ЦІН

ІНДЕКС ЦІН (лат. index — показник, список) — відносний показник, який відображає зміну цін на фармацевтичну продукцію за певний період часу. У практиці статистичного та економічного аналізу використовують два види І.ц.: індивідуальний та загальний. Індивідуальний І.ц. розраховують за формулою:

Index_cin_2.eps,

де P1 — ціна ЛП у певний період (рік, місяць); P0 — ціна ЛП у базовий період.

Загальний І.ц. відображає порівняльну характеристику динаміки цін на ЛП загалом та має дві форми залежно від методики побудови — агрегатну (сумарну) та середньозважену. Загальний І.ц. на ЛП визначають за формулою:

Index_cin.eps,

де Ip — індивідуальний індекс цін на ЛП; ti — питома вага обсягу виробництва (увезення, реалізації); і — індекс цього ЛП у загальному обсязі ЛП.

Відповідно до існуючих видів цін розрізняють І.ц.: оптових цін виробника; відпускних цін в оптовій торгівлі; роздрібних цін.

ЕЕ. У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000; Немченко А.С. Фармацевтическое ценообразование. — Х., 1999.


Інші статті автора