ІНДАПАМІД

Індапамід (Indapamidum), 4-хлор-N-[(2RS)- 2-метил-2,3-дигідро-1Н-індол-1-іл]-3-сульфамоїлбензамід.

C18H16ClN3O3S                                                       Мол. м. 365,8

Indapamidum.eps

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, розчинний в етанолі, малорозчинний в діетиловому ефірі. Tпл =160–162 °С. УФ-спектр: λmax=242 нм (=627), 288 нм (в С2Н5ОН). Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; проводять УФ-ідентифікацію розчину препарату в С2Н5ОН в інтервалі λ=230–350 нм (λmax=242 нм, =590–630); методом ТШХ (система розчинників: тетрагідрофуран-1,1-диметил-етилметиловий ефір-гексан (10:45:45), проявник — розчин толуолсульфокислоти в етанолі). Кількісно визначають за питомим коефіцієнтом світлопоглинання при λmax=241 нм (=420) в С2Н5ОН.

Фармакологічна група. С03В А11 — діуретичні й антигіпертензивні препарати.

Фармакологічні ефекти. Діуретична й антигіпертензивна дія; знижує тонус периферичних судин і загальний периферичний опір.

Застосування. При гіпертонічній хворобі І та ІІ стадії, хронічній серцевій недостатності.

Машковський М.Д. Лекарственные средства. В 2 т. — Х., 2007; От субстанции к лекарству /Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs/ Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001.– № 1.


Інші статті автора