ФАРМАЦЕВТИЧНІ З’ЇЗДИ

ФАРМАЦЕВТИЧНІ З’ЇЗДИ — зібрання представників (делегатів) усіх ланок фармацевтичної галузі (незалежно від форм власності), які скликаються через певні проміжки часу (зазвичай через 5 років). Норми представництва делегатів установлюються оргкомітетом з’їзду та погоджуються з МОЗ. Вибори делегатів відбуваються на конференціях фахівців підприємства шляхом відкритого або таємного голосування. Дата проведення та порядок денний з’їзду оголошується не пізніше як за 1,5 міс до початку його роботи. З’їзд проводиться на демократичній основі. На пленарних засіданнях делегати заслуховують та обговорюють доповіді керівників галузі, керівників асоціацій, провідних спеціалістів та відповідних комісій, розглядають основні напрямки та найважливіші питання галузі, визначають і затверджують програму їх розвитку та розвитку галузі в цілому. Рішення з’їзду обов’язкові для виконання всіма організаціями (підприємствами) та працівниками фармацевтичної галузі і можуть бути змінені тільки наступним з’їздом. Рішення Ф.з. є правомочним, якщо в його роботі брали участь не менше ⅔ делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів, як правило, відкритим голосуванням.

За останнє століття відбулося 6 Ф.з.: 1-й — у 1963 р. (Харків), 2-й — у 1972 р. (Львів), 3-й — у 1979 р. (Харків), 4-й — у 1984 р. (Запоріжжя), 5-й Національний з’їзд фармацевтів — у 1999 р. (Харків), 6-й Національний з’їзд фармацевтів — у 2005 р. (Харків), 7-й Національний з’їзд фармацевтів — у 2010 р. (Харків). У проміжках між з’їздами проводилися численні науково-практичні конференції за окремими напрямками фармації із залученням широкого загалу фахівців. 8-й Національний з’їзд проведено у Харкові у 2016 р.


Інші статті автора