ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСОЦІАЦІЇ

ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСОЦІАЦІЇ — добровільні некомерційні фахові громадські організації, що об’єднують спеціалістів фармацевтичної та інших галузей, а також громадян, які здійснюють діяльність у галузі фармації з метою сприяння її розвитку, наукових досліджень у фармації та суміжних галузях і захисту загальних інтересів своїх членів в економічній, соціально-трудовій та інших сферах. Ф.а. створюються й функціонують відповідно до Закону України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про об’єднання громадян». Згідно з цим законом право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об’єднань. Ф.а. можуть утворюватися і діяти з міжнародним, всеукраїнським та місцевим статусом. Вони також мають право на добровільних засадах засновувати або вступати у спілки (союзи, асоціації тощо) та укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу. До основних завдань Ф.а. належать: сприяння розвитку фармацевтичної галузі та поліпшенню фармацевтичного забезпечення населення; співробітництво з органами державної влади і місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими організаціями та забезпечення представництва і захисту законних прав й інтересів своїх членів у відносинах з цими органами; участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики у фармацевтичній галузі; координація діяльності з іншими громадськими об’єднаннями; участь на безоплатній основі в роботі громадських рад, атестаційних комісій, органів ліцензування, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фармацевтичних кадрів, поширення професійних знань і досвіду серед них та ін. На цей час в Україні функціонує ціла низка Ф.а., які беруть активну участь у налагодженні діалогу між суб’єктами ринку та регуляторними органами. Проведення спільних нарад професійних фармацевтичних асоціацій із залученням представників усіх ланок ринку є підґрунтям для формування їх консолідованої позиції та проведення конструктивного діалогу підприємців з чиновниками. Роль професійних громадських організацій у суспільному житті вітчизняної фармацевтичної галузі постійно збільшується. Створені захищати інтереси своїх членів, вони все активніше включаються в процес законотворчості, беруть участь у діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, беруть активну участь у громадських обговореннях нормативно-правових актів та можуть самостійно ініціювати зміни до них. Слід зазначити, що завдяки спільним зусиллям Ф.а. та представників фармацевтичного ринку став можливим конструктивний діалог підприємців з чиновниками у відстоюванні своїх позицій. Прикладом цього можуть бути їх взаємні дії восени 2008 та 2009 р., коли уряд і ВР прийняли низку нормативно-правових актів щодо необґрунтованого регулювання цін на ліки, завдяки чому вдалося відстояти інтереси фармацевтичної галузі та не залишити населення країни без ліків.

Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про об’єднання громадян» // www.zakon.rada.gov.ua; Підприємці та криза: подолання проблем, перспективи та нові можливості // «Еженедельник АПТЕКА». — 2010. – № 5 (726) — С. 5.


Інші статті автора