ГІГІЄНА АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

ГІГІЄНА АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ — розділ гігієни лікувально-профілактичних закладів, що вивчає широке коло теоретичних і практичних проблем щодо оптимізації умов роботи в аптечних закладах і забезпечення якості фармацевтичної продукції. Г.а.з. вивчає вплив шкідливих чинників на працівників аптек, аптечних складів, лабораторій з аналізу якості ЛП з метою наукового обґрунтування нормативів, правил і вимог, спрямованих на охорону їх здоров’я, підвищення працездатності, запобігання професійній патології. Г.а.з. містить розробку гігієнічних нормативів щодо розміщення і планування аптечних закладів, благоустрою приміщень, режиму експлуатації та умов праці, санітарних вимог при виготовленні нестерильних лікарських форм і ліків в асептичних умовах, санітарних вимог до отримання, транспортування і зберігання води, що використовується у фармацевтичній практиці, правил особистої гігієни персоналу тощо. Дотримання розроблених гігієнічних норм і санітарного режиму запобігає несприятливому впливу чинників виробничого середовища як на організм працівників, так і на ЛП, забезпечуючи їх якість.

Большаков А.М., Новикова И.М. Общая гигиена. — М., 1985; Наказ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 «Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів».


Інші статті автора