ГІБРИДНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

ГІБРИДНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ — група методів, що базуються на поєднанні різноманітних способів розділення багатокомпонентних сумішей, концентруванні компонентів, їх ідентифікації та визначенні. Реалізація цих аналітичних операцій може бути виконана як в одному, так і декількох окремих приладах.

Найбільш перспективними серед Г.м.а. є методи, що поєднують хроматографічний аналіз (газової хроматографії, рідинної хроматографії, ВЕРХ) з мас-спектрометрією та ІЧ-спектрофотометрією, а також екстракційні методи розділення і концентрування з різними фізико-хімічними методами аналізу: екстракційно-фотометричним, екстракційно-флуоресцентним, екстракційно-рефрактометричним, екстракційно-полярографічним, екстракційно-іонометричним, екстракційно-кондуктометричним, екстракційно-плазмофотометричним, екстракційно-хроматофотометричним, екстракційно-осцилополярографічним, екстракційно-атомноабсорбційним.

Г.м.а. значно підвищують селективність і чутливість визначень, зокрема різноманітних домішок. У фармацевтичному аналізі вони знайшли застосування при визначенні та ідентифікації компонентів богатокомпонентних лікарських форм, домішок у них як органічної, так і неорганічної природи, при аналізі слідових кількостей папаверину, кодеїну, кокаїну, ефедрину тощо, при дослідженні метаболітів у біологічних матрицях.

Коренман И.М. Методы количественного химического анализа. — М., 1989; Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. — М., 1989.


Інші статті автора