ГІБРИД

ГІБРИД (лат. hibrida — помісь) — організм, що утворюється від схрещування батьківських форм із різною спадковістю (генотипом), тобто внаслідок гібридизації. Розрізняють Г. внутрішньовидові — нащадки від схрещування особин, які належать до одного виду, але відрізняються за якимись ознаками, й віддалені — головним чином міжвидові та міжродові — нащадки від схрещування особин, що належать до різних видів або родів тощо. Г. іноді мають високу плодючість; у Г. першого покоління часто спостерігається гетерозис. Віддалені Г. переважно безплідні, оскільки у більшості з них статеві клітини або не утворюються, або утворюються неповноцінні за хромосомним набором. Отримання Г. методами гібридизації застосовують у генетиці як метод вивчення законів успадкування ознак та селекції для виведення нових сортів рослин і порід тварин.

Біологічний словник. — К., 1986; Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987; БЭС. В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1.


Інші статті автора