ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ — складова частина маркетингу, який може бути визначений як комплекс заходів, з використанням яких надається фармацевтична допомога. Специфіка Ф.м. визначена особливостями ЛП як товару і фармацевтичного ринку в цілому. Особливість ЛП визначається їх споживчими властивостями, а саме: ефективністю; відповідністю якості окремим вимогам; безпекою; силою дії; вартістю лікування за добу або вартістю курсу лікування; швидкістю настання ефекту; тривалістю фармакологічної дії; режиму дозування; можливістю застосування особливими групами хворих (дітьми, людьми похилого віку тощо); зручністю приймання; доступністю. Особливість ринку ЛП полягає у наявності оригінальних і генерикових (відтворених) ЛП. Головним фактором, що впливає на споживання ліків, є рівень захворюваності населення. Цей показник залежить від економічного становища країни, стану системи охорони здоров’я, екологічних і географічних чинників, професійного рівня медичного персоналу, методів лікування, що використовуються, кваліфікації фармацевтичного персоналу, ставлення населення до власного здоров’я та ін. Особливо актуальною проблемою Ф.м. у світі є ставлення до безпеки ліків. Ця проблема пов’язана з використанням у медичній практиці великої кількості ЛП з сильною біологічною дією, підвищенням чутливості населення до дії біологічних і хімічних речовин, нераціональним використанням, помилками при прописуванні ліків. Наслідком неправильної або ускладненої терапії є економічні збитки, пов’язані з побічною дією ліків. Особливе значення на фармацевтичному ринку має контроль якості ЛП, покликаний захищати здоров’я населення. Він становить складну багаторівневу систему. Специфікою фармацевтичного ринку є також необхідність отримання дозволу на здійснення фармацевтичної діяльності. У фармації предметом ліцензування є виробництво ЛП, їх оптова та роздрібна реалізація, а також виробництво, реалізація, обіг наркотичних, психотропних лікарських речовин та прекурсорів. Соціальна спрямованість сфери забезпечення населення ЛП потребує вдосконалення ціноутворення на медикаменти, що пов’язано, перш за все, із забезпеченням населення доступними і ефективними ліками, а також забезпечення ЛП хворих пільгових груп. Обмеженням на фармацевтичному ринку підлягає система інформування населення та фахівців у галузі системи охорони здоров’я. Законодавчому регулюванню підлягають: надання інформації населенню, реклама в засобах масової інформації, реклама для лікарів та фармацевтів, інформація на упаковці, а також анотація до ЛП, постмаркетингові дослідження й використання їх результатів для подальшого просування. В цілому Ф.м. базується на дотриманні законодавчих і етичних норм, оскільки покликаний сприяти захисту та покращанню здоров’я населення.

Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Прокопишин В., Сафта В., Брумэрел М. Основы фармацевтической деятельности (законодательство, организация, учет, экономика). — Кишенев, 2003.


Інші статті автора