ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Віктор Петрович

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Віктор Петрович (23.06.1937, Артемівськ Донецької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1981), професор (1983), член-кореспондент НАНУ (2003); академік Інженерної академії України (1992); академік Міжнародної інженерної академії (1995); дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1997); заслужений діяч науки і техніки УРСР (1991); кращий винахідник НАНУ (2002); лауреат Всеукраїнського конкурсу «Ділова людина України» (2001, 2004), головний науковий співробітник ДП «ДНЦЛЗ» (з 2008) та ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» МОЗ України (з 2006).

Georgievskiy_new.tifЗакінчив фармацевтичний факультет І Московського медичного інституту ім. І.М. Сєченова (1959).

Працював: лаборант-хімік (1958), молодший науковий співробітник (1960), старший науковий співробітник (1965), завідувач лабораторії (1971) та відділу вивчення якості ЛП Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії та технології лікарських засобів (ВНІІХТЛЗ) (1978); директор ВНІІХТЛЗ (1989–1991); директор ДП «ДНЦЛЗ» (1991–2000); головний науковий співробітник (з 2008) ДП «ДНЦЛЗ»; за сумісництвом — директор ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» МОЗ України (1992–2006); головний науковий співробітник ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» МОЗ України (з 2006); керівник проекту створення ДФУ; головний редактор журналу «Фармаком» (з 1992), заступник голови концерну «Укрмедбіопром» (1989–1995); голова спецради Д 6481701 «Стандартизація та організація виробництва ЛП» при ДП «ДНЦЛЗ» (з 1990 по сьогодні).

Напрями наукових досліджень: розроблення фундаментальних питань хіміко-фармацевтичного аналізу БАР вихідної сировини і ЛП; аналітичне забезпечення технологічних досліджень ЛП та їх стандартизація; розроблення загальної концепції та перших програм створення ЛП в Україні, затверджених постановами КМУ від 08.10.1992 р. № 573 та від 02.11.2006 р. № 1538.

Наукові здобутки: впровадження методу титрування в неводних середовищах у фармацевтичний аналіз; оптимізація умов хроматографування у рідинній хроматографії із багатокомпонентними рухомими фазами та газохроматографічного кількісного аналізу; спектрофотометричне дослідження багатокомпонентних ЛП; заснування системи стандартизації ЛП; створення школи стандартизації та контролю їх якості; розроблення пакета нормативних документів з регламентації якості ліків; першої ДФУ, гармонізованої з Європейською Фармакопеєю; розроблення особисто і за його участю понад 75 ЛП (глутаргін, рутес, кратал, диклоцин, фламін, алантон, ліквіритон, інгаліпт, феростат, ферамін-віта, флаванабол, фладекс, фітоліт, тіотриазолін, титріол та ін.); під його керівництвом розроблено НТД та впроваджено у виробництво 126 препаратів-генериків. Автор 503 наукових праць, 10 монографій, 74 патентів та 36 авторських свідоцтв. Підготував 13 докторів і 18 кандидатів наук.

Наукові досягнення відзначено європейською науковою громадськістю в офіційному виданні «The Europe 500, Leaders for Now Century» / The Millennium, Edition, 2001.

Нагороджений медалями «За доблестный труд» (1970) та «За трудовую доблесть» (1981), орденами «За заслуги» III (1997) та II ступеня (2002), «Святий Князь Володимир» (2001), «Святий Митро Солунський» IV ступеня (2002), почесними грамотами за заслуги перед українським народом та Українською православною церквою.

Основні праці: Исследование физико-химических свойств флавоноидов, кумаринов и антрахинонов с целью разработки методов анализа некоторых фитохимических препаратов (докт. дис.). — Х., 1981; Физико-химические и аналитические характеристики флавоноидных соединений: Моногр. — Ростов-на-Дону, 1988 (співавт.); Биологически активные вещества лекарственных растений: Моногр. — Новосибирск, 1990 (співавт.); Новые природные и полусинтетические биологически активные соединения ГНЦЛС: Моногр. — Х., 1995 (співавт.); Технология и стандартизация лекарств. Т. I (1995), т. II (2000). — Х. (співавт.); Надлежащая производственная практика лекарственных средств. — К., 1999 (співавт.); Основные направления развития фармацевтического анализа в Украине // Фармаком. — 2006. — № 1–2; «Проблемы качества и фальсификации лекарственных средств» // Фармаком. — 2007. — № 2 (співавт.); Стандартизованная процедура валидации количественных методик титрования лекарственных средств // Фармаком. — 2009. — № 2 (співавт.).

50 впливових особистостей, XI випуск «Лауреати України». — Х., 2004; К 75-летию ГНЦЛС // Фармаком. — 1995. — № 8/9; Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений (2000–1913) // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Імена України 2007: Біографічний енциклопедичний словник. — К., 2007; Національний довідник. Медична еліта України. — К., 1999; В.П. Георгиевский. К 70-летию со дня рождения // Фармаком (Спецвыпуск). — 2007.


Інші статті автора